Aktualność

17 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej.

Dodano: 18.03.16

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni Goście, a wśród nich:  Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku BPS S.A.

Podczas Walnego Zebrania Przedstawicieli została podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2015 rok w kwocie 4 640 815,59 zł - na fundusz zasobowy oraz dywidendę dla Członków Banku, stosując do rozliczenia oprocentowanie udziałów w wysokości 2,5%. Przedstawiciele opowiedzieli się za dalszym rozwojem i wzmocnieniem kapitałowym Banku.

W roku 2016 nadrzędnym celem działalności Banku pozostaje utrzymanie dynamiki wzrostu, poprawa rentowności oraz rozwój Banku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Zadania gospodarczo – finansowe Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2016 r. będą wykonywane głównie poprzez realizację przyjętej strategii rozwoju na lata 2016-2018 oraz planu finansowego.

W imieniu Zarządu Prezes, Adam Dudek przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Banku za miniony rok. W 2015 r. Bank wypracował sumę bilansową w wysokości 758 809 tys. zł, która była wyższa o 9,4%, od stanu na koniec 2014 r. Fundusze własne wyniosły 50 330 tys. zł. Na koniec ubiegłego roku Bank zrzeszał 7 587 członków, którzy zadeklarowali ogółem 102 225 jednostek udziałowych, na kwotę 12 645 tys. zł. Zysk netto Banku wyniósł 4 641 tys. Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 9,86%. zł. W Banku ulokowano 682 798 tys. zł depozytów sektora niefinansowego, finansowego i budżetowego. W 2015 r. udzielono w Banku 2 519 kredytów na łączną kwotę 271 725 tys. zł. Dane te świadczą, że pomimo niezbyt korzystnych warunków rynkowych Bank dynamicznie się rozwija, umacniając swoją pozycję na lokalnym rynku. Wysiłek Banku został dostrzeżony w środowisku. Podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego w listopadzie 2015 roku, Bank Spółdzielczy w Limanowej w „Konkursie Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego”, w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa” otrzymał honorową złotą statuetkę „Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego” oraz nominację do tytułu „Pracodawca Roku”.

W trakcie Walnego Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Limanowej, w składzie: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Stanisław Paluch – Wiceprezes Zarządu, Tadeusz Wątroba – Wiceprezes Zarządu.

Ważnym etapem Zebrania były wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Banku. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, Zebranie przedstawicieli powołało na Członka rady Panią Bogusławę Mazanek.

Obecny na Zebraniu Prezes Banku BPS S.A., Pan Zdzisław Kupczyk złożył na ręce Zarządu Banku gratulacje za osiągnięte w 2015 roku wyniki finansowe i rozwijanie potencjału ekonomicznego. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że rzadko spotyka się instytucję lokalną, która w tak dużym stopniu jak Bank Spółdzielczy w Limanowej oddziałuje na lokalne środowisko. Świadczy to nie tylko o potrzebie funkcjonowania Banku, ale i autentycznego udziału w budowaniu rynku.


Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zastrzeżenie karty

Program Rodzina 500+

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ